NEN3140 inspectie elektrische installatie

In de Arbowet en de meeste brandverzekeringspolissen voor bedrijven is de NEN1010 / NEN3140 clausule opgenomen. Feitelijk betekent dit dat de elektrische installatie en de daarop aangesloten elektrische apparatuur moeten voldoen aan de veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties, zoals vervat in NEN1010 en NEN3140. 

Waarom is onderzoek noodzakelijk?

Wanneer een elektrische installatie niet voldoet aan de eisen van NEN1010 en keuringsrapporten conform NEN3140 ontbreken, kan dit betekenen dat een brandschade door verzekeraars niet wordt uitgekeerd. Dit wordt dan veelal gemotiveerd door de stellingname dat de brand veroorzaakt is of verergerd moet zijn door de - gebrekkige - elektrische installatie. 

Onze werkwijze

Wij voeren een NEN1010 / NEN3140 inspectie van een laagspanningsinstallatie grondig en deskundig uit. Zo maken wij gebruik van professionele apparatuur om de installatie grondig te inspecteren. 

De inspectie bestaat uit een visueel component, thermografische waarneming, en uit metingen en beproevingen. Het geheel wordt verwerkt in een uitgebreide rapportage met aanbevelingen inclusief foto's samen met een onderbouwing van de bepaling van inspectiefrequentie. 

Tarieven

Vloeroppervlak t/m 250 m2 - € 299 (excl. btw).
Vloeroppervlak tussen 251 m2 t/m 500 m2 € 399 (excl. btw). 
Meer dan 501 m2 vloeroppervlak, dan bespreken wij vooraf het tarief samen met u. 


Bel ons voor het maken van een afspraak op telefoonnummer 046-4105861 of stuur een e-mail naar info@eurolektro.nl